Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ingen fart på tillväxten i euroländerna

Internationella valutafonden menar att euroländerna halkar efter andra utvecklade ekonomier.

”Återhämtningen är mest framskriden i USA och Storbritannien […] men mer försiktig i euroområdet och Japan”, heter det i IMF:s höstrapport över de ekonomiska utsikterna i världen där den tillväxttakten för den globala ekonomin reviderats ned jämfört med vårens prognos.

Prognosen för euroländerna är i stort sett den samma som i våras förutom att den förväntade tillväxten i Italien, Irland och Spanien justerats upp medan den nedjusterats för Tyskland. Som helhet räknar IMF med att eurozonens ekonomi kommer växa med 1,5 procent i år och 1,6 procent under nästa.

För hela EU är valutafondens prognos 1,9 procent både i år och under nästa. Motsvarande siffror för Sverige är 2,7 respektive 2,8 procent. Den relativt starka svenska tillväxten beror enligt IMF på konsumtion och bostadsinvesteringar.