Hoppa till artikelns andra spalt.

Fortsatt hög svensk arbetslöshet men bättre statsfinanser

Den senaste IMF-prognosen visar på allt bättre svenska statsfinanser medan arbetslösheten förblir relativt hög under de kommande fem åren.

Internationella valutafonden IMF senaste ekonomiska prognos ger den rödgröna regeringen ett dystert besked angående dess mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Med en förväntad arbetslöshet på 7,3 procent hamnar Sverige i mitten av tabellen slagna av 14 andra länder. Danmark och Österrike tronar på toppen i prognosen med EU:s lägsta arbetslöshet: 4,5 procent.

När det gäller ordning i statsfinanserna och frågan om budgetbalans hamnar Sverige betydlig högre upp i ranking med bara tre EU-länder med större överskott. När det gäller statsskulden utmärker sig Sverige redan i dag som ett land med relativt god ordning. Om fem år antas skulden minskat med närmare en fjärdedel och bara fyra mot dagens sex länder kommer att ha en lägre statsskuld än Sverige.