Hoppa till artikelns andra spalt.

Euroländernas statsfinanser något bättre

För fjärde kvartalet i rad minskar statsskulden i euroländerna som dock fortfarande överskrider EU:s gränsvärde.

Under andra kvartalet i år uppgick euroländernas genomsnittliga statsskuld till 92,2 procent av bruttonationaprodukten BNP. Jämfört med ett år sedan har statsskulderna minskat med 3,2 procentenheter. Skillnaderna mellan euroländerna är dock betydande: från Estlands tio procent till Greklands närmare 170 procent av BNP.

Under andra kvartalet 2015 fortsatte trenden med minskade budgetunderskott. I euroländerna låg det genomsnittliga säsongsjusterade underskottet på två procent och i EU-länderna på 2,4 procent.