Facebooks dotterbolag på Irland överför EU-medborgares kontouppgifter till servrar i USA. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-domstolen sågar USA:s dataskydd: Inte tillräckligt säkert

EU-domstolen ogiltigförklarar unionens dataöverföringsavtal med USA. Istället blir det upp till de nationella tillsynsmyndigheterna att avgöra huruvida länder utanför unionen har ett tillräckligt bra dataskydd.

EU-medborgares datauppgifter får enligt EU-regler överföras av företag som Facebook och Google till länder utanför unionen om kommissionen finner att det landet har en adekvat skyddsnivå. I och med ett kommissionsbeslut från 2000 fastställdes att USA uppfyller kraven, inom det så kallade Safe Harbour-avtalet.

Men EU-domstolen slår i en dom på tisdagen fast att kommissionen inte klarat av sitt uppdrag att granska huruvida skyddsnivån för de grundläggande rättigheterna i USA är likvärdiga med dem i EU.

”Det amerikanska safe harbor-systemet möjliggör således ingrepp från de amerikanska myndigheternas sida i enskilda personers grundläggande rättigheter”, heter det i domen där avtalet ogiltigförklas.

Bakgrunden till domen rör en österrikisk medborgare som vid den irländska dataskyddsmyndigheten klagade över överföring av uppgifter från hans Facebookkonto till servrar i USA. Han ansåg, tack vare Snowdenavslöjandena, att överföring av EU-medborgares data till USA inte ger något verkligt skydd av dem.

Österrikaren fick dock avslag med motiveringen att Safe Harbour-avtalet tillåter överförandet av uppgifterna men tog frågan till högsta domstolen som därefter rådfrågade EU-domstolen i Luxemburg om ett kommissionsbeslut hindrar en nationell dataskyddsmyndighet att pröva en anmälan.

Domstolen ger i domen medlemsländernas tillsynsmyndigheter rätt att göra en egen oberoende bedömning av datasäkerheten i länder utanför unionen.

Den socialdemokratiska partigruppen S&D i EU-parlamentet välkomnar domen.

– Vi har alltid ansett att [Safe Harbour-avtalet] inte klarar att skydda persondata, lämnar allmänheten utan ett effektivt rättsligt skydd och misslyckas med att skydd mot amerikaska underrättelsetjänsters urskillningslösa dataövervakning, sade den tyska socialdemokraten Birgit Sippel i ett uttalande.

Tisdagens dom kan komma att påverka tusentals företag som för över personuppgifter mellan EU-länderna och USA.