George Dassis, facklig företrädare från Grekland, ny ordförande för EESK.

Bild: EESK

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Allvarsam stämning präglade EESK första möte

Vi står inför utmaningar som inte liknar något annat i EUs historia. Det framgick av debatten på EESK första möte, skriver Ellen Nygren ledamot av kommittén.

Den europeiska ekonomiska och sociala kommittén, förkortat EESK, har valt  George Dassis, facklig företrädare från Grekland, till ny ordförande för kommittén. Vid hans installation i förra veckan var flera inbjudna talare närvarande. Bland andra talade den nyvalde generalsekreteraren för Europafacket, ETUC, Luca Visentini, Conny Reuter från Solidar och Irini Pari, som representerar grekiska arbetsgivare.

I talen var det flera som framförde att EU nu står mitt i och inför problem och utmaningar som inte liknar något annat i EUs historia, som sviterna av den ekonomiska krisen, politiska strömningar som strävar efter att söndra unionen, arbetslöshet och fattigdom och nya aspekter av migration (både utifrån och inom EU).

Det var en allvarsam stämning i många anföranden, trots att alla naturligtvis gratulerade och lyckönskade inför den kommande femårsperioden.

Bland kommitténs ledamöter är det många som är nya då cirka 40 procent av ledamöterna har bytts sedan förra mandatperioden. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade, men den nya sammansättningen innebär åtminstone en föryngring, och förstås en förnyelse.

Entusiasmen går inte att ta miste på. Det ger hopp om att EESK kan ha goda förutsättningar att fungera som en plattform för den så kallade civila dialogen.

Ellen Nygren,
ledamot i EESK, nominerad av LO