Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tyskland: Blankt nej till gemensam bankhjälp

Tyskland går emot EU-kommissionen och Frankrike och menar att en gemensam bankgarant för euroländerna är oacceptabel.

Senast i onsdags efterlyste EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker en gemensam insättningsgaranti för banker i euroområdet. En sådan innebär att riskerna vid en bankkris, som sommarens bankrusning i Grekland, i något av länderna delas av alla euroländer. Även Europeiska centralbanken och en rad länder med Frankrike i spetsen har länge eftersträvat ett sådant system.

Men i ett diskussionsunderlag inför dagens informella finansminister möte i Luxemburg, som Financial Times läst, sätter Tyskland ned foten.

”Att nu inleda en diskussion om ytterligare fördelning av bankrisker genom ett gemensamt [insättningsgarantisystem] är oacceptabelt”, heter det i underlaget.

Tyskland oroas för att landet kommer att tvingas betala när banker i andra euroländer krisar. Tyskland vill istället införa hårdare krav på privata investerare så att det är de som får stå för kostnaden om en bank i ett euroland hamnar i kris.

Det föreslås i det tyska underlaget också att kapitalkraven för banker ska stärkas och att det ska bli lättare för nationella myndigheter att tvinga på vacklande banker att ta förluster. Om ett euroland tvingas ta krislån i framtiden ska återbetalningstiden för dess statsobligationer automatiskt förlängas.