Annons

Tysklands inrikesminister Thomas de Maizière.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Gränskontroller införs – stor oenighet tynger EU-möte

Svenska regeringen är bekymrad inför dagens EU-möte om flyktingfördelning och menar att länderna glider ifrån varandra. Samtidigt inför flera länder gränskontroller efter stora flyktingströmmar.

I dag träffas EU-ländernas migrations- och inrikesministrar för att diskutera kommissionens förslag om att dels fördela sammanlagt 160 000 flyktingar, dels att införa en permanent och bindande mekanism för att i framtiden automatiskt fördela flyktingar vid stora inströmningar. Inför mötet har Sverige rest fem krav på en ny flyktingpolitik. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) hyser tvivel om att länderna kan enas.

– Jag är ganska bekymrad över det här mötet. Vi står ganska långt ifrån varandra, sade Johansson på väg in till mötet och tillade att vissa länder “stoppar huvudet i sanden och låtsas som att problemet inte finns”.

Tjeckien, Ungern, Slovakien, Lettland och Rumänien sagt nej till en tvingande flyktingfördelning.

Mindre än ett dygn innan dagens möte meddelade Tysklands inrikesminister Thomas de Maizière att landet åberopar nödläge och inför gränskontroller mot främst Österrike. Detta efter att antalet flyktingar som tagit sig in i landet ökat kraftigt under de senaste dagarna.

– Åtgärdens syfte är att begränsa den nuvarande inströmningen [av flyktingar] till Tyskland och att återkomma till ett ordnat förfarande för inresande. Det är också mycket nödvändigt ur säkerhetssynpunkt, sade de Maizière.

Han tillade att åtgärden ska skicka en signal till övriga EU-länder att Tyskland ensamt inte klarar av att hantera krisen.

– [Flyktingarna] måste fördelas solidariskt mellan medlemsländerna, sade inrikesministern.

Gränskontrollerna kan komma att utökas till att omfatta även Tysklands gränser mot Tjeckien och Polen.

I samband med detta meddelade även Österrike och Tjeckien att de ökar bevakningen vid sina gränser.

EU-kommissionen sade i ett uttalande på söndagskvällen att den tyska åtgärden ser ut att ligga i linje med EU-reglerna som tillåter att medlemsländerna i nödsituationer får gör det.

”[Söndagens] tyska beslut understryker brådskan att enas om de åtgärder som EU-kommissionen föreslagit för att hantera flyktingkrisen”, heter det i uttalandet. 

Om migrations- och inrikesministrarna inte lyckas komma överens under måndagen kommer medlemsländernas stats- och regeringschefer att kallas in till ett toppmöte.