Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Brittisk fråga spikad

Det är nu klart vilken fråga som britterna ska ta ställning till i den kommande EU-omröstningen.

Frågan på röstsedlarna lyder: Ska Storbritannien förbli medlem i Europeiska unionen eller lämna Europeiska unionen?

De två svarsalternativen blir: Förbli medlem i Europeiska unionen respektive Lämna Europeiska unionen.

Den brittiska regeringen ville tidigare att frågan skulle lyda ”Ska Storbritannien förbli medlem i Europeiska unionen?” med ett ja- respektive ett nej-svar. Men efter kritik från den brittiska valkommissionen att den då riskerar att bli vinklad tillförmån för ett ja ändras formuleringen.