Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Brittiska regeringen: Invandringen ohållbar

Storbritanniens inrikesminister Theresa May vill stänga gränsen för jobbsökande från andra EU-länder efter att nettoinvandringen nått en ny toppnivå.

De senaste siffrorna från den brittiska statistikbyrån ONS visar att nettoinvandringen – invandring minus utvandring under perioden mars 2014 till mars 2015 var den högsta någonsin i Storbritannien. Den sittande konservativa Toryregeringen har lovat att kraftigt minska invandringen till landet.

”Siffran är alltför hög. Nettoinvandring i sådana volymer är helt enkelt ohållbart. Det ökar trycket på infrastruktur, såsom boende och transport – och offentliga tjänster som skolor och sjukhus”, skrev den brittiska inrikesministern Theresa May i ett inlägg i The Times i helgen.

Enligt May är det största hindret för att målet om att minska invandringen till under 100 000 personer per år det ökande antalet EU-migranter.

Inrikesministern menar att EU-medborgare måste ha ett jobb innan de får komma till Storbritannien. Närmare två av fem EU-migranter har i dag inget jobb som väntar på dem när de anländer.

”När det först fastställdes innebar (EU:s) fria rörlighet friheten att flytta till ett jobb, inte friheten att korsa gränser för att söka arbete eller begära socialbidrag”, skriver May.

Andelen migranter från övriga EU-länder till Storbritannien har ökat med mer än en fjärdedel jämfört med ett år sedan och uppgår till 42 procent av alla invandrare.

Den vanligaste orsaken till att personer flyttar till Storbritannien är jobbrelaterat, vilket nästan två av tre uppger.