Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Största bidraget hittills till Junckerfonden

Storbritannien öronmärker närmare 80 miljarder kronor till EU:s investeringsfond.

Landet blir med ett löfte om medfinansering på sex miljarder pund, motsvarande 78,5 miljarder kronor, det nionde i raden att bidra till den så kallade Junckerfonden.

Tidigare har Bulgarien, Slovakien, Polen, Luxemburg, Italien, Tyskland, Spanien och Frankrike lovat att bidra med pengar till investeringsfonden. Tillsammans öronmärker de nio länderna närmare 43 miljarder euro, motsvarande 400 miljarder kronor, för fonden. 

Junckerfonden heter formellt Europeiska fonden för strategiska investeringar, EFSI. Fonden presenterades av EU-kommissionen i november 2014 och ska när den är fullt utbyggd innehålla 315 miljarder euro för investeringar i medlemsländerna.