Förre riksdagsledamoten Karl Sigfrid menar att icke-kommersiella tjänster som Wikipedia kan få stora problem om förslaget i EU-parlamentet går vidare

 

Hoppa till artikelns andra spalt.

Låt semesterbilderna vara

En åsiktsyttring från EU-parlamentet kan komma att begränsa rätten att publicera egna bilder av byggnader och skulpturer.

Den 9 juli röstar Europaparlamentet om vilka regler som ska gälla för den som fotograferar byggnader och publicerar sina foton på nätet. I delar av Europa, inte minst i Storbritannien, har ämnet väckt stor uppmärksamhet, och i centrum för debatten står ett förslag som godkändes i parlamentets utskott för rättsliga frågor. Förslaget går ut på att begränsa rätten att publicera egna bilder av byggnader och skulpturer som återfinns på allmänna platser. Om du använder din bild i kommersiella sammanhang ska du enligt det kontroversiella förslaget tvingas be om arkitektens eller skulptörens tillstånd.

Brittiska tidningar har i stora rubriker varnat för att EU vill kriminalisera medborgarnas semesterbilder. Ledarskribenter har dömt ut förslaget som absurt, och politiker talar om politisk klåfingrighet. Andra röster avfärdar hela diskussionen och kallar det en icke-fråga eftersom det rör en formulering i en rapport som inte är juridiskt bindande. Så hur ligger det till? Sanningen finns som så ofta någonstans mitt emellan. 

I dag är det i flertalet europeiska länder fritt fram att publicera sina egna foton av byggnader för vilka ändamål som helst, kommersiellt eller icke-kommersiellt. Den här rätten brukar benämnas panoramafrihet och förutsätter ett undantag i upphovsrättslagstiftningen. I EU:s upphovsrättsdirektiv från 2001 ges varje medlemsland rätten att bestämma på egen hand huruvida de ska ha panoramafrihet och i så fall hur omfattande friheten ska vara. Medan bland annat Storbritannien, Sverige och Tyskland har obegränsad eller nästan obegränsad panoramafrihet saknas panoramafrihet helt i länder som Frankrike, Belgien och Grekland.

Det som aktualiserar panoramafriheten just nu är att EU-kommissionen har aviserat ett förslag till upphovsrättsreform senare i år som del i strategin för att upprätta en digital inre marknad. Inför den processen vill Europaparlamentet säga sitt, och genom en rapport initierad av den tyska piratpartisten Julia Reda ger parlamentet ett antal rekommendationer.

Rapporten, som kommit att benämnas Julia Reda-rapporten, var först tänkt att bli en utvärdering av nuvarande upphovsrättsdirektiv. I praktiken har den dock blivit ett verktyg för parlamentet att sända synpunkter till kommissionen om vad EU:s kommande upphovsrättsreform bör inkludera, och en av punkterna som parlamentet kan komma att tycka till om är panoramafriheten.

Det byråkratiska regelverket i länder utan panoramafrihet resulterar i att du exempelvis får dela dina bilder av Eiffeltornet om de är tagna dagtid men inte om de är tagna på natten när tornets belysning är på. Julia Redas ursprungliga idé var att förenkla ordningen genom att utvidga den panoramafrihet som i dag finns i delar av Europa till att gälla i alla EU-länder. Ett gemensamt regelverk inom EU skulle underlätta för projekt som Wikipedia, och det skulle tillåta internetanvändare att fritt dela bilder tagna på offentliga platser.

När Julia Reda-rapporten behandlades i utskottet för rättsliga frågor fick ärendet dock en oväntad vändning. På initiativ av den franska liberalen Jean-Marie Cavada valde utskottet att göra en ändring i rapporten med innebörden att all kommersiell användning av foton på byggnader och skulpturer ska kräva särskilt tillstånd.

Att begränsa rätten till kommersiell användning av foton kan framstå som en mindre inskränkning, men i själva verket skapar det stora bekymmer. Den icke-kommersiella tjänsten Wikipedia har exempelvis som policy att allt material på webbplatsen får användas fritt utan onödigt licens-krångel. Om bilder på europeiska byggnader som i dag ligger på webbplatsen inte längre får användas kommersiellt betyder det att Wikipedia-rörelsen har två val. Antingen måste, lågt räknat, tiotusentals bilder av byggnader raderas eller så måste Wikipedia skrota sin policy om att webbplatsens innehåll ska vara enkelt återanvändbart.

En av anledningarna till att Wikipedia inte vill ha bilder som bara får användas icke-kommersiellt är att man då ger sig ut i juridiska träskmarker. Att definiera kommersiellt bruk är svårt, och den juridiska innebörden av begreppet överensstämmer inte nödvändigtvis med vad vi i vardagligt tal menar med kommersiellt.

På internet ägnar vi oss dagligen åt att sprida våra egna foton i icke-kommersiella syften, men de plattformar som vi använder för att dela bilder är ofta kommersiella. Därmed kan din privata bilddelning bli en del av ett företags kommersiella verksamhet. Enligt vissa experter är villkoren hos tjänster som Facebook dessutom utformade så att du alltid ger företaget rätt att använda dina bilder kommersiellt. Det är detta som brittiska tidningar syftar på när de skriver att dina semesterbilder på nätet kan bli olagliga.

Det finns inget lagförslag från EU om att begränsa panoramafriheten, och än mindre om att förbjuda semesterbilder. Vad som finns är en skrivning i en icke-bindande rapport. Rapporten är dock betydelsefull eftersom det är Europaparlamentets enda officiella inspel till kommissionen inför den kommande upphovsrättsreformen. När EU-kommissionen senare lägger ett skarpt förslag om att reformera upphovsrätten måste detta förslag godkännas av parlamentet, vilket gör rapporten betydligt mer betydelsefull än en vanlig resolution.

Kritiken mot att begränsa panoramafriheten har uppmärksammats av Europaparlamentarikerna, och inför omröstningen den 9 juli har motförslag lagts fram. Vinner något av motförslagen raderas formuleringen om att begränsa panoramafriheten. Oavsett utfallet av voteringen har det knappast undgått kommissionen att panoramafriheten blivit ett kontroversiellt ämne. Gissningsvis vill de inte att friheten att dela foton ska stjäla uppmärksamheten från digitala frågor av större ekonomisk tyngd, så med stor sannolikt kommer reformer av panoramafriheten att lysa med sin frånvaro när det väl kommer ett skarpt förslag.

 

Karl Sigfrid

F.d. Riksdagsledamot(M)