Hoppa till artikelns andra spalt.

Hemlig IMF-rapport: EU:s Greklandsbud otillräckligt

Internationella valutafonden slår fast att Greklands behov av skuldlättnader går betydligt längre än vad EU-planerna sträcker sig.

I en hemligstämplad rapport från Internationella valutafonden, som Reuters läst, framgår att det bud som euroländerna och Grekland enades om i måndags är otillräckligt för att komma till rätta med landets ohållbart höga statsskuld.

”Den dramatiska försämringen av hållbarheten för statsskulden pekar på ett behov av skuldlättnader på en skala som skulle behöva gå betydligt längre än det som tagits i beaktande av [euroländernas krisfond] ESM”, heter det i rapporten som räknar med att Greklands statsskuld kommer uppgå till närmare 200 procent av bruttonationalprodukten om två år.

IMF slår fast att Grekland bland annat skulle behöva en amorteringsfri period på 30 år såvida inte långivarna är redo att gå med på en direkt skuldavskrivning, vilket de flesta euroländer vägrar.