Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentet vill se nya regler mot skattefiffel

Stora europeiska företag måste redovisa sina affärer i varje land de verkar.

EU-parlamentet röstade på onsdagen igenom ett lagförslag om aktieägares rättigheter. I det ingår krav på att stora företag ska genomföra så kallad land-för-land-redovisning. Det innebär att de måste redovisa sina vinster, statliga bidrag och betalade skatter i varje land de verkar. Syftet är att minska risken för skatteflykt.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson välkomnar kravet.

– Nu kan medborgarna och samhället ingripa och kontrollera om företag ägnar sig åt avancerad skatteflykt, sade Max Andersson i ett uttalande.

– Omröstningen är ett viktigt steg framåt för att styra företag och investerare mot mer långsiktigt beslutsfattande och för att öka insynen i ledningen av europeiska företag och öka engagemanget hos institutionella investerare och kapitalförvaltare, sade den italienske socialdemokratiske EU-parlamentarikern Sergio Cofferati, ansvarar för frågan i parlamentet.

Nu ska EU-parlamentet inleda för förhandlingar med medlemsländerna för att enas om skrivningarna.