Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentet backar upp TTIP

Det omstridda investeringsskyddet ISDS ska ersättas av ett nytt system. Men kritiker menar att det inte är tillräckligt för att skydda stater mot företagsstämningar.

Med 436 ja-röster mot 241 nej-röster och 32 som avstod ställde sig EU-parlamentet på onsdagen bakom en halvtidsrapport om förhandlingarna mellan EU och USA om frihandelsavtalet TTIP.

”Hurra för frihandel! Europaparlamentet har röstat för ett ambitiöst handelsavtal med USA och ett starkt investeringsskydd”, twittrade den moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellner efter omröstningen.

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström välkomnar i ett uttalande resultatet i onsdagens omröstning.

– Dagens omröstning i EU-parlamentet lägger grunden för en stark och framåtblickande politisk plattform, sade Malmström.

Rapporten skulle gå till omröstning redan för en månad sedan men interna konflikter om investeringsskyddet ISDS inom framför allt den socialdemokratiska S&D-gruppen ledde till att EU-parlamentets talman Martin Schulz beslöt att stoppa omröstningen om rapporten.

Annons

I kompromissförslaget om ISDS, som stöddes av 447mot 229 ledamöter, står det att men ska ”ersätta systemet för tvistlösning mellan investerare och stat med ett nytt system” som ska baseras på "baserat på demokratiska principer och föremål för tillsyn”.

– Parlamentets krav på ett ’nytt system’ måste lyssnas till. Jag kommer nu att bygga ut dessa och forma dem till lagförslag, sade Malmström.

Den gröna partigruppen och parlamentets vänsterpartier är dock mycket skeptiska till kompromissen som de menar inte går tillräckligt långt för att ta bort investeringsskyddet. Enligt dem utgör det ett hot mot staters möjligheter att stifta lagar.

Yannick Jadot, fransk EU-parlamentariker som ansvarar för TTIP-frågan i den gröna partigruppen skyller nederlaget på socialdemokratiska S&D-gruppens vägran att rösta ned ISDS-klausulen

– När allt kommer kring är det helomvändningen hos vissa socialdemokrater […] som har gjort detta utfall möjligt, sade Jadot i ett uttalande.

EU-parlamentets TTIP-resolution är inte bindande men ger EU-kommissionen, som förhandlar fram avtalet för EU:s sida, en fingervisning om vad det kräver. När avtalet är färdigförhandlat har parlamentet att säga ja eller nej.