Frankrikes ekonomiminister Emmanuel Macron och Tysklands ekonomiminister Sigmar Gabriel.

Bild: LEWEB/Cabinet office

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tyskfranskt inspel: En framtid utan EU ska bli otänkbar

Tysklands och Frankrikes ekonomiministrar anser att det är hög tid att fördjupa eurosamarbetet och vill se en gemensam eurobudget med egna resurser.

I en debattartikel publicerad i en rad europeiska tidningar lägger tyske ekonomiministern och socialdemokratiske ledaren Sigmar Gabriel och franske socialdemokraten och ekonomiministern Emmanuel Macron fram sin vision om eurons framtid.

”Det är nu tid att åter öppna den ekonomiska och politiska debatten. Vårt gemensamma mål är att göra det otänkbart för något land i strävan efter nationella intressen att överväga en framtid utan Europa”, skriver de och vill bland annat se en gemensam budget för euroländerna.

”Denna budget skulle få egna resurser (exempelvis en gemensam finansskatt och en liten del av en samordnad bolagsskatt) och skulle sörja för utlåning.”

För att öka både den demokratiska och verkställande delen i en sådan plan vill de se en ”eurokommissionär”, något som kan tolkas som en gemensam finansminister, och en separat gruppering i EU-parlamentet bestående av ledamöter från euroländerna.

Euroländernas krisfond ESM vill de båda ministrarna ska förvandlas till en ”riktig” Europeisk valutafond som kan låna ut pengar vid framtida kriser.

Deras förslag liknar tidigare inlägg i debatten. Den förre konservative franske presidenten Nicolas Sarkozy och kristdemokratiska tyska förbundskanslern Angela Merkel lade i början av 2011 fram liknande visioner för att stärka eurosamarbetet.

Så sent som i förra veckan rapporterade Le Monde om en överenskommelse mellan Tysklands Angela Merkel och Frankrikes François Hollande om ett djupare eurosamarbetet som inte kräver fördragsändring.

Ekonomiministrarnas förslag är ett av flera inspel till EU-toppmötet i slutet av juni. Då ska även de ”fyra ordförandenas” rapport om eurons framtid läggas fram. De fyra är ordförandena för Europeiska rådet, EU-kommissionen, Europeiska centralbanken och eurogruppen.

Det är andra gången de fyra ordförandena lägger fram en sådan rapport. 2012 lade deras företrädare fram en liknande framtidsvision för euron. Då – direkt efter den mest intensiva perioden av finanskrisen – fick de mer långtgående förslagen i rapporten ett ljummet mottagande av stats- och regeringscheferna.