Italiens premiärminister Matteo Renzi och statsminister Stefan Löfven på väg in på mötet.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tvingande flyktingfördelning tunnas ur

Efter ett ovanligt hätskt möte enades EU-ledarna om att fördela sammanlagt 60 000 flyktingar. Men fördelningen ska vara frivillig och några länder säger nej.

Vid det extrainsatta EU-toppmötet i april efter vårens drunkningskatastrofer i Medelhavet höll stats- och regeringscheferna en tyst minut för de omkomna. Men när de på torsdagen skulle enas om EU-kommissionens förslag att fördela sammanlagt 60 000 asylsökande mellan medlemsländerna utbröt en av de hätskaste diskussionerna på länge.

– Det var en mycket engagerad diskussion och det är även rimligt för detta tema eftersom vi står inför den största utmaningen som i varje fall jag under min ämbetstid beträffande EU har sett, sade Tysklands förbundskansler Angela Merkel efter mötet.

Italiens premiärminister Matteo Renzi var rasande efter att flera länder vägrat gå med på tvingande kvoter.

– Om detta är er idé om Europa kan ni behålla den för er själva. Antingen visar ni solidaritet eller så slutar ni slösa med vår tid, ska Renzi ha sagt enligt flera källor med insyn i förhandlingarna.

Även EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, som står bakom förslaget med obligatoriska kvoter, och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, som förespråkade frivillighet, var oense.

– Att vi lägger timmar på att enas om tillämpningen bevisar att Europa inte klarar att leva upp till den bild som det vill ge omvärlden, sade Juncker som tillade att 60 000 personer att ge asyl är en ”ringa ansträngning” för medlemsländerna.

Stats- och regeringscheferna enades till slut om att omfördela 40 000 asylsökande som kommit till Italien och Grekland och att erbjuda asylmöjligheter till 20 000 FN-kvotflyktingar utanför EU. Men fördelningen ska vara frivillig. Bulgarien och Ungern ska ha fått ett informellt okej av övriga länder att inte behöva ta emot några asylsökande inom programmet.

Statsminister Stefan Löfven (S) är nöjd trots att regeringens krav på tvingande kvoter inte gick igenom.

– För första gången i EU:s historia har vi enats att alla medlemsstater ska ta sitt ansvar och ta emot människor som är på flykt, inte bara några länder som det är nu utan fler ska göra mer. Det här är ett genombrott, sade statsminister Stefan Löfven efter mötet, rapporterar Ekot.

Medlemsländernas migrationsministrar ska under nästa månad enas om hur de 60 000 personerna ska fördelas. Det väntas gå till så att ett blankt papper skicka runt till ministrarna som sedan skriver ned hur många deras land kan tänkas ta emot. Om summan efter den första rundan är mindre än de 60 000 går pappret runt tills antalet nåtts.

De 60 000, som ska fördelas under två års tid, utgör knappt en tiondel av de 625 000 personer som sökte asyl i EU-länderna under 2014. Syftet med kommissionens förslag är att fler medlemsländer ska ta emot asylsökande som kommer till EU.