Hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis har retat upp nyheterhetsrörelsen.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nykterhetsrörelse lämnade EU-forum i protest

En majoritet av de ideella organisationerna lämnade på onsdagen nätverket EU:s alkohol- och hälsoforum.

Europaparlamentet och ett antal medlemsländer har tidigare krävt att EU-kommissionen tar fram en ny alkoholstrategi.

Men hälsokommissionären Vytenis Andriukaitis har hittills föreslagit en strategi som tar upp icke smittsamma sjukdomar och dess orsaker, där alkohol är en del.

— Det är så klart otroligt viktigt att ta ett helhetsgrepp för de icke smittsamma sjukdomarna, men som strategi för alkoholområdet är det inte tillräckligt. Den här strategin borde komplettera en alkoholstrategi, inte ersätta den, sade Andrine Winther, vice ordförande för IOGT-NTO i ett uttalande. IOGT-NTO lämnade EU:s alkohol- och hälsoforum 2013.

Enligt vad Europaportalen erfar så har EU-kommissionen ännu inte satt ner foten i huruvida alkoholfrågan ska behandlas separat i egen strategi eller om den ska ingå i ett paket bland andra hälsoproblem.