Hoppa till artikelns andra spalt.

Euromotståndet i Sverige fortsatt massivt

Samtidigt som stödet för euron växer ökar motståndet mot EU-medlemskapet.

Det visar Statistiska centralbyråns stora majmätning av den svenska opinionen. Förändringarna är statistiskt säkerställda men små: stödet för att gå med i valutaunionen är två procentenheter högre än i den förra mätningen från november i fjol. Men trots detta är motståndet mot att gå med i euron massivt: tre fjärdedelar av de tillfrågade säger nej.

Sedan euromotståndets högsta nivå, hösten 2012, har dock andelen motståndare minskat något för varje mätning.

Annons

Även för EU-motståndet är ökningen jämfört med november två procentenheter. Knappt hälften, 49,9 procent, är för Sveriges EU-medlemskap medan 22,8 procent är mot.

Fördelat på partisympati är folkpartister mest positiva till EU och euron. Minst stöd för EU-medlemskapet finns bland sverigedemokrater medan vänsterpartister är minst minst positiva till euron.