Premiärminister David Cameron. Arkivbild.

Bild: Number 10

Hoppa till artikelns andra spalt.

Cameron redo slopa Europakonventionen

Om Storbritannien inte får vetorätt över domar i Europadomstolen hotar premiärminister David Cameron att lämna Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Som första ledare för ett EU-land kräver David Cameron att domstolar i det egna landet och inte Europadomstolen i Strasbourg ska avgöra hur Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna ska tolkas.

– Premiärministerns ståndpunkt om vad som måste ske när det gäller mänskliga rättigheter är mycket tydliga i den konservativas valmanifest. Det är […] att bryta länken mellan Europakonventionen och Storbritannien och att göra högsta domstolen i Storbritannien den yttersta skiljedomaren om mänskliga rättigheter i Storbritannien, sade en talesperson för David Cameron, rapporterar The Guardian.

Storbritannien var drivande vid skapandet av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som började gälla 1953.