Hoppa till artikelns andra spalt.

Bulgariskt bidrag till Junckerfond

Bulgarien blir det åttonde medlemslandet att öronmärka pengar till EU-kommissionens investeringsfond.

De 100 miljoner eurona, motsvarande 920 miljoner kronor, ska kanaliseras via den bulgariska investeringsbanken.

Tidigare har Slovakien, Polen, Luxemburg, Italien, Tyskland, Spanien och Frankrike lovat att bidra med pengar till investeringsfonden. Tillsammans öronmärker de sju länderna drygt 34 miljarder euro, motsvarande 316 miljarder kronor, för fonden. 

Junckerfonden heter formellt Europeiska fonden för strategiska investeringar, EFSI. Fonden presenterades av EU-kommissionen i november 2014 och ska när den är fullt utbyggd innehålla 315 miljarder euro för investeringar i medlemsländerna.