Hoppa till artikelns andra spalt.

Nya europeiska riktlinjer mot terrorism

Europarådet har antagit de första internationellt bindande åtgärderna för att bekämpa utländska stridande. 

Europarådet ställde sig på tisdagen bakom ett tilläggsprotokoll till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism som undertecknats av 44 av organisationens 47 medlemsländer.

Protokollet innebär att länderna bland annat förbjuder sina medborgare att ansluta sig till internationella terroristgrupper, genomgå träning för terrorism eller resor utomlands för terrorändamål.