Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU har minst invändningar mot Sveriges ekonomi

EU-kommissionen är fortsatt orolig för de svenska hushållens ökande skuldsättning, men i övrigt har den inget att anmärka på.

I sina årliga ekonomiska rekommendationer till medlemsländerna riktar EU-kommissionens åter kritik mot att Sverige inte gör tillräckligt för att minska de privata skulderna. Kommissionen rekommenderar att Sverige bland annat stegvis begränsar ränteavdragen för bostadslån i beskattningen eller höjer fastighetsskatten och ökar amorteringstakten på bostadslån.

Av de 14 områden som kommissionen granskat – bland annat statsfinanser, pensionssystem, arbetsmarknad och utbildning får Sverige bara en rekommendation inom ett, bostadsmarknad och privat skuldsättning – minst av alla EU-länder.