Annons

Storbritanniens premiärminister David Cameron.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

David Cameron knappast Europas reformator

Därför kommer den brittiska premiärministern misslyckas att reformera EU. Det skriver Vladan Lausevic, ordförande för EU-liberaler i Stockholms län.

David Cameron har inte bara presenterat sig som en euroskeptiker utan även som en politiker som vill reformera EU. Det märktes även i samband med förra veckans mötet i Riga där Cameron talade med Juncker och sa att Europa måste förändra sig.

I samband med framgångarna för Camerons parti har flera europeiska politiker uttryckt oro för att Cameron kommer att pusha för utträde (Brexit). Men att Cameron verkligen ska kunna ta på sig rollen som reformator är egentligen väldigt tveksamt.

Camerons reformplaner går i praktiken ut på att EU, i en allt mer globaliserat och regionaliserad värld, ska fungera som vid 90-talets början i samband med etableringen av den inre marknaden. Chanser till en brittisk EU-reform är av följande anledningar väldigt små:

1. Cameron har fört debatten i första hand på nationell nivå. Krav på att EU ska förändra sig är mest riktad mot väljarna i Storbritannien. Frågan om folkomröstning, omförhandling och reformer togs upp utan tillräckligt diskussion med andra ledande europeiska politiker. Att brittiska regeringen t.ex. skulle göra det svårare för EU-migranter att röra sig till Storbritannien skulle leda till motreaktion och Camerons redan låga reformchanser skulle bli ännu mindre.

2. Retoriken i Storbritannien handlar om att EU inte får bli en ”ännu tätare union”. EU är dock redan idag en mer fördjupad union med tanke på bankunionen samt utvecklingen av inre marknaden och energiunionen. Och mer integration kommer med stor sannolikhet att ske framöver i efterkrisens spår. Nyligen framförde till exempel Tysklands Merkel och Frankrikes Hollande att en närmare eurointegration kan ske utan en förändring av Lissabonfördraget.

3. Alla högerkonservativa politiker stödjer inte Camerons reformplaner. En del vill inte att Storbritannien ska lämna EU då ekonomin skulle drabbas eftersom investeringarna i Storbritannien skulle minska. En annan konsekvens handlar om Skottland där skotska nationalister hotar att lämna Storbritannien om landet lämnar EU.

4. Den högerkonservativa gruppen ECR är för liten för att genomföra en reform. Reformer skulle kräva konsensus bland andra politiska grupperingar inom Europaparlamentet samt mellan medlemsstaternas regeringar. Idag saknar Cameron och ECR sådant stöd.  

5. De högerkonservativa kräver åternationalisering av makten. Samtidigt ska makten inte flyttas uppåt förutom inom ramen för den inre marknaden. Redan idag har Storbritannien en svagare koppling till Bryssel än andra medlemsstater. Åternationalisering innebär att väldigt lite makt skulle flytta från Bryssel till London. Därmed skulle Storbritannien i praktiken nästan lämna unionen.

Slutligen så handlar det om demokrati. Politiker som Cameron är starkt emot europeisk demokrati och säger sig ”värna” om den nationella demokratin. Men avsaknad av mer europeisk demokrati gör det tvärt om svårare att påverka makten inom EU.

Vladan Lausevic
Ordförande för nätverket EU-liberaler i Stockholms län
Medlem i ALDE och Folkpartiet Liberalerna