Danske Bank är en av de danska banker som vill att Danmark går med i EU:s bankunionen. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Danmark tar steg mot bankunion

Den danska regeringen vill att landet går med i EU:s bankunion. Ingen folkomröstning ska krävas.

– Det stärkta banksamarbetet kan bidra till finansiell och ekonomisk stabilitet som också kommer vara Danmark till gagn, sade ekonomi- och inrikesminister Morten Østergaard och näringslivs -och tillväxtminister Henrik Sass Larsen i ett uttalande i förra veckan.

De baserar sin slutsats på en utredning som danska näringslivs -och tillväxtdepartementet genomfört. Dock har Danmark en par krav som måste uppfyllas för att gå med.

– Vi tar slutlig ställning till danskt deltagande när vi sett hur samarbetet fungerar i praktiken och när de nödvändiga förtydliganden gjorts, sade de båda ministrarna.

Samtidigt offentliggjorde det danska justitiedepartementet en rapport om huruvida ett sådant deltagande enligt den danska författningen skulle kräva en folkomröstning i frågan. All överföring av makt till en internationell organisation som EU kräver enligt grundlagen en folkomröstning i frågan. Men rapporten kommer fram till att det inte är nödvändigt.

– Det beror i synnerhet på att det även fortsättningsvis kommer vara danska myndigheter som agerar i förhållande till kreditinstitut i Danmark, sade justitieminister Mette Frederiksen i en kommentar.

Danska centralbank uppmanade för några månader sedan regeringen att påskynda Danmarks deltagande i bankunionen så att landet kan påverka dess regler och arbetsmetoder i största möjliga mån.

En omröstning i folketinget väntas ske först efter det danska parlamentsvalet som äger rum senast 14 september i år.

Syftet med EU:s bankunion är att se till att vacklande banker i framtiden inte ska få nödlån som bekostas av skattebetalarna. I bankunionen ingår en granskning av euroländernas största banker och ett regelverk om hur krisande banker ska avvecklas.

I Sverige råder politisk konsensus om att stå utanför bankunionen.