Näringsminister Mikael Damberg (S) har riksdagens stöd att reformera tvistlösningsmekanismen ISDS i det kommande handelsavtalet mellan EU och USA.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige ska driva på för reformerat ISDS

En förändring av ISDS står överst på ministerrådets dagordning. Näringsminister Mikael Damberg menar att den nuvarande tvistlösningsmekanismen är föråldrad.

När EU-ländernas handelsministrar träffas i nästa vecka kommer den omtalade tvistlösningsmekanismen ISDS i det framtida frihandelsavtalet mellan EU och USA att diskuteras.  

– Regeringens uppfattning är att TTIP är ett viktigt avtal och en prioriterad fråga. Men det får inte försämra miljökrav eller löntagares ställning på den svenska arbetsmarknaden, säger näringsminister Mikael Damberg (S) efter en dragning i riksdagens EU-nämnd på onsdagen.

Efter att handelskommissionären Cecilia Malmström tillträdde i höstas blev en av hennes främsta uppgifter att reformera ISDS-klausulen. Den har kritiserats för att sätta företagens intressen framför de folkvaldas lagstiftningsrätt. En omarbetad och ny tvistlösningsmekanism ska underlätta att få handelsavtalet i hamn.  

I juni kommer kommissionens slutliga förslag men redan har Malmström pekat ut några förändringar som särskilt angelägna: Att värna politikens beslutsfrihet, att domarna i skiljedomstolarna ska begränsas i antal och utses av regeringarna och att beslut i ISDS-sammanhang ska kunna överklagas.

Annons

– Jag tycker att förslagen är intressanta och spelar i helt rätt riktning eftersom de kritiserar en del brister som funnits med den gamla tvistlösningsmekanismen som skapat både oro och problem. Det är viktigt att ett framtida TTIP innehåller ett modernt investeringsskydd som också respekterar staters rätt att lagstifta och fatta beslut, säger Mikael Damberg.

Hur är chanserna att ministerrådet enas kring Cecilia Malmströms förslag?

– Jag tror att det finns väldigt stora chanser till det eftersom det finns ett stort politiskt tryck i flera medlemsstater. Jag har fått mandat från EU-nämnden [att vara] drivande för ett moderniserat investeringsskydd,  säger Damberg som hoppas att förändringarna ska leda till ”en mer konstruktiv debatt i ett antal länder i Europa”.

Europaparlamentariker Malin Björk (V) är inte övertygad att en reformerad ISDS-klausul kommer att räcka för att avtalet ska bli politiskt acceptabelt.

– Jag tror att de kommer att döpa om ISDS till något som har med rättssäkerhet att göra. Men en ompaketering är inte lösningen. Det är dags att sluta gå storföretagen till mötes, säger Malin Björk i Strasbourg och hoppas att pratet om reformering i själva verket är ISDS:s dödsryckningar.