Hoppa till artikelns andra spalt.

Homosexuella män kan förbjudas att ge blod

EU-domstolen slår fast att det kan vara motiverat att förbjuda män som har sex med andra män att ge blod under vissa omständigheter.

”Permanent avstängning från blodgivning för män som haft sexuellt umgänge med andra män kan, mot bakgrund av den rådande situationen i den berörda medlemsstaten, vara motiverad. Det måste fastställas att dessa personer löper en hög risk att få allvarliga infektionssjukdomar, såsom till exempel HIV, och att det saknas såväl effektiv teknik för att upptäcka sådana sjukdomar”, heter det i ett uttalande från EU-domstolen efter att domen förkunnats på onsdagen.

Bakgrunden till domen är ett fall i Frankrike där Geoffrey Léger 2009 nekades att få lämna blod vid blodgivarcentralen i Metz med motiveringen att han haft sexuellt umgänge med en annan man. Enligt fransk lag får inte män som haft sex med andra män ge blod.

Léger överklagade beslutet till förvaltningsdomstolen i Strasbourg som i sin tur bad EU-domstolen i Luxemburg bedöma om förbudet för homosexuella män att ge blod är förenligt med EU-regler.

Det är nu upp till förvaltningsdomstolen i Strasbourg att ta reda på om dessa villkor är uppfylla innan en dom i Léger-fallet kan fällas.

I Sverige får homosexuella män som inte haft sex med andra män på ett år sedan 2010 lämna blod.