Hoppa till artikelns andra spalt.

Halva Europa rustar upp

Samtidigt som länderna i östra Europa ökar sina militärbudgetar skär västländer ned. Men Sverige utgör ett undantag.

De östeuropeiska länderna ökar sina militärutgifter. Det visar en studie från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Sipri.

Jämfört med 2013 ökade de östeuropeiska länderna sina militärutgifter förra året med nästan en tiondel. Samtidigt minskade de väst- och centraleuropeiska länderna sina utgifter med två procent. Sverige hör till de länder som ökade sina utgifter

– Krisen i Ukraina har förändrat säkerhetssituationen i Europa fundamentalt, men i nuläget är påverkan på militärutgifterna begränsad till de länder som gränsar till Ryssland. I övriga Europa är ledordet fortfarande ekonomisk åtstramning när det gäller militärutgifter, sade Sam Perlo- Freeman, chef för undersökningsprojektet i en kommentar.

Polen ökade sina utgifter med 13 procent i fjol, till stora delar på grund av ett omfattande moderniseringsprogram. Polen är det EU-land som ökade sina förslagsanslag mest under 2014 och väntas enligt Sipri ytterligare öka dem med nästan en femtedel i år. Litauen beräknas samtidigt i år öka sina militära utgifter med 50 procent.

Ukraina ökade under fjolåret sina militärutgifter med en drygt femtedel, mest av alla europeiska länder, i samband med olaglig rysk annektering av Krim och efterföljande krig i östra delen av landet. Landet väntas fördubbla försvarsbudgeten i år, nästan hälften av detta ska dock gå till att betala ut pensioner. Ryssland ökade sin militärbudget med åtta procent, en ökning som dock varit inplanerad innan Ukrainakrisens början.

I Europa lade Armenien följt av Ryssland och Azerbajdzjan störst andel av statens samlade utgifter på militären. Fördelat per person satsade Norge mest: motsvarande 11 500 kronor.

Sammanlagt lades 386 miljarder dollar, motsvarande 3,3 biljoner kronor, på militären i världen under 2014, en minskning med 0,6 procent jämfört med året innan.