Lars Calmfors professor vid Institutet för internationell ekonomi Stockholm Universitet.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Calmfors efterlyser mer expansiv finanspolitik

En av Sveriges internationellt mest ansedda ekonomer professor Lars Calmfors ser nya möjligheter till en konjunkturuppgång i euroområdet. Men EU-kommissionens nya flaggskepp Junckerfonden betecknar han som ett spel för galleriet.

I mars inledde Europeiska centralbanken, ECB, ett nytt kapitel i sin historia genom ett första mångmiljarduppköp av euroländernas statsobligationer på andrahandsmarknaden. Euroländernas egna centralbanker köper i praktiken det mesta och ECB en mindre del. Syftet är att få upp inflationen till två procent. Samtidigt innebär uppköpen minskade ränteutgifter för euroländerna.

Lars Calmfors välkomnar den nya uppköpspolitiken och säger till Europaportalen att ”det borde ha gjorts tidigare”.

– Man kan också diskutera om man inte borde utnyttja det utrymme som det skapar för finanspolitiken. Sänkta nettokostnader för statsupplåning skapar ett utrymme för att öka offentliga utgifter eller sänka skatter. Det skulle kunna ge stöd till en konjunkturuppgång i euroområdet, säger Lars Calmfors.

Han vill också att ECB gör utfästelser till regeringarna om hur många av de uppköpta statsobligationerna som ECB och de nationella centralbankerna tänker behålla för gott.

– Då har man via sedelpressarna gratisfinansierat en mer expansiv finanspolitik.

Ser du Junckerfonden som ett svar på ökad ekonomisk expansivitet inom euroområdet?

– Nej. Netto kommer det inte att tillföra så mycket. Det är mera ett spel för gallerierna. Lite gör det men i det stora hela är det tämligen marginellt.

Är det en för liten fond?

– Ja, det tillför inte särskilt mycket pengar.

Hur mycket pengar skulle behövas?

– Det kan jag inte ge ett svar på. Men rent allmänt behövs det en betydligt mer expansiv finanspolitik i genomsnitt i euroområdet, säger Lars Calmfors.

Intervjun gjordes onsdagen 1 april i Stockholm.