Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige oförberedd på ny europeisk konvention

Flera europeiska länder går ihop mot illegal handel med mänskliga organ men Sverige hänger inte med.

Flera europeiska stater undertecknade på onsdagen Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ. Den första internationella konventionen i sitt slag.

– Olovligt borttagande av och handel med mänskliga organ är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna. Jag uppmanar stater i och utanför Europa att snabbt underteckna och ratificera konventionen , sade Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland i ett uttalande i dag.

Sverige har varit med att ta fram konventionen men är inte redo att ansluta sig. Enligt uppgifter till Europaportalen måste Sverige analysera sin nationella lagstiftning mer för att se om det krävs ändringar för att kunna införliva konventionen.

Konventionen undertecknades av Albanien, Österrike, Belgien, Tjeckien, Grekland, Italien, Luxemburg, Norge, Moldavien, Polen, Portugal, Spanien, Turkiet och Storbritannien. Konventionen är öppen för undertecknande för alla stater i världen och träder i kraft när fem stater slutligen har ratificerat den.