LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska fack ges inflytande över TTIP

Med TTIP kommer facken inte att nöja sig med en kopia på frihandelsavtalet mellan EU och Kanada. Det säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson som är stolt över att facken fått en möjlighet att direkt påverka TTIP.

Den kommande förhandlingsomgången om handelsavtalet mellan EU och USA kallat TTIP, kommer att bland annat att handla om fackliga rättigheter.

På tisdagen bad EU:s chefsförhandlare Ignacio García Bercero vid ett möte med svenska fack i Bryssel att de skulle lämna sina formuleringar om arbetstagarnas rättigheter i TTIP.

– Vi har fått den unika möjligheten att i ett snabbspår skicka in rena textförslag om hur arbetstagarnas rättigheter ska beskrivas i TTIP. Det är rätt unikt att fackliga organisationer kan få ett sådant direktinflytande, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson till Europaportalen och understryker att han är både glad och stolt.

Att de svenska fackorganisationerna LO, TCO och Saco bara har några veckor på sig att hitta gemensamma formuleringar är inget som bekymrar LO:s ordförande trots att det enligt honom finns detaljer där de har olika åsikter.

– Vi behöver inte vara överens om allt. Det vi är överens om när det gäller arbetstagares rättigheter är ändå långt mer än vad vi komma kunna få USA att acceptera.

Annons

Karl-Petter Thorwaldsson vill inte i dagsläget berätta vilka rättigheter som facken kommer att betona i TTIP. Han påpekar dock att TTIP måste bli bättre än EU:s handelsavtal med Kanada , CETA. Ett avtal som i princip är färdigförhandlat och är på väg upp på Europaparlamentets bord.

Han nämner att europeiska företag borde ges rätten att ta med sig möjligheten till fackligt inflytande enligt modellen om europeiska företagsråd, EWC,  när man etablerar sig i USA.

– Det skulle kunna hjälpa våra amerikanska [fackliga] kollegor med det de inte uppnått på egen hand.

För facken handlar det om att skapa en bättre balans mellan arbetstagarnas och företagens rättigheter i TTIP.

– Risken med frihandelsavtal är att man också förhandlar bort fackliga rättigheter. Det måste stå i TTIP att fackliga rättigheter och kollektivavtal aldrig någonsin under några omständigheter får ses på som handelshinder, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

I maj kommer Europaparlamentet att ånyo ge sin syn på TTIP-förhandlingarna.