Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige EU-mästare i budgetdisciplin

Tillsammans med Luxemburg och Estland är Sverige det enda medlemsland som aldrig EU-granskats för brott mot unionens regler för budgetunderskott.

Sedan 1997 har EU ett så kallat förfarande för alltför stora budgetunderskott för de länder som bryter mot unionens stabilitets- och tillväxtpakt. Den säger att ett EU-lands budgetunderskott inte får vara med än tre procent av bruttonationalprodukten, BNP, och att statsskulden inte får överstiga 60 procent av BNP.

Om ett medlemsland bryter mot detta startar EU ett rättsligt förfarande. Men Sverige har aldrig granskats för misstänkt brott mot budgetreglerna. De värsta syndarna är Grekland, Frankrike, Irland, Malta och Polen som alla sedan 1997 under elva år vardera granskats av EU-kommissionen. Det framgår av den presentation om eurons framtid som gjordes under torsdagens EU-toppmöte i Bryssel.

Länder som bryter reglerna kan i slutänden ådömas böter om de inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med underskotten.