Europaparlamentariker Jytte Guteland (S).

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Okloka grisbönder riskerar Sveriges anseende

Att försämra djurskyddet för att höja lönsamheten är bara kontraproduktivt och helt fel väg att gå. Svenska Pig så kallade djuromsorgsprogram är en oklok strategi. Det skriver Europaparlamentetariker Jytte Guteland (S) och Britta Riis, vice President, Eurogroup for Animals.

Försöken med sänkta djurskyddsregler på svenska grisgårdar - det så kallade djuromsorgsprogrammet, där man bland annat prövat att fixera suggor - är djupt oroande. Det vore helt fel väg att gå och det riskerar skada Sveriges anseende och trovärdighet i att driva igenom ett högre djurskydd inom resten av EU.

I Europa kommer nu snabba reaktioner på nyheten som presenterades i radioprogrammet SR Kaliber på söndagen. I Europaparlamentets arbetsgrupp för djurens välfärd, där vi båda är verksamma, sprids en oro över den väg som föregångslandet Sverige väljer.

Det krävs en god djurmiljö och bra skötsel för att grisar ska må bra. Vi vet att i dåliga miljöer med bristfällig sysselsättning och för små ytor ökar risken för sjukdom och beteendestörningar. Sverige är idag ett föregångsland som valt en linje där djurhållare investerar i god djurmiljö och arbetar förebyggande. Det leder till att djuren mår bättre, använder mindre antibiotika och växer snabbare.

Alternativen är allt för vanliga ute i Europa. Enligt EU:s grisdirektiv är det förbjudet att klippa av grisarnas knorrar och det är krav på att de alltid ska ha tillgång till strö att böka i. Men trots att det gått över tio år är det fortfarande norm att bryta mot reglerna i flera länder. Innan jul skrev undertecknad parlamentariker och ett 40-tal kollegor i EU-parlamentet till den nya jordbrukskommissionären Phil Hogan. Vi kräver att Hogan tar tag i det utbredda fusket. Kontroller och sanktioner måste helt klart förstärkas så att alla länder börjar följa reglerna.

Det är självklart positivt att utreda hur de näringspolitiska villkoren inom grisnäringen ser ut och vilka förbättringar som kan göras för att öka lönsamheten i Sverige. Men lösningar som sker på bekostnad av vår ambitiösa djurvälfärd kommer vara kontraproduktiva i en tid när allt fler konsumenter efterfrågar etisk produktion.

Den rapport som branchorganisationen Svenska Pig publicerar innehåller konsekvent förslag på att göra undantag från reglerna för grisuppfödningen. Det är en oklok strategi. Ungefär som om Volvo - starkt förknippat med en hög säkerhet - skulle skära ned kostnader genom att ta bort krockkuddarna ur sina bilar.

Den svenska modellen har framtiden för sig då allt fler konsumenter vill handla etiskt och sätter ett värde i att välja de bönder som värnar djurens hälsa och miljö.

Vi vill därför starkt uppmana såväl svensk regering och riksdag som Sveriges grisbönder att upprätthålla den goda djurhållning som gett Sverige ett rykte om att ha en annan och mer djurvänlig modell än de flesta andra länder inom EU.

Jytte Guteland (S),

Europaparlamentariker, ordinarie ledamot i miljöutskottet för miljö (ENVI)

Britta Riis,

Vice President, Eurogroup for Animals