Hoppa till artikelns andra spalt.

Dombrovskis: Europa ska bli en föregångare i skatteöppenhet

EU-kommissionen lägger inom kort fram två förslag som ska stävja fusk och skatteflykt i medlemsländerna.

Det meddelade EU:s eurokommissionär Valdis Dombrovskis på onsdagen efter det veckoliga mötet i kommissionen.

Det rör sig om två delar. Det första, som väntas i mars, är ett förslag om automatiskt utbyte av skatteuppgifter mellan medlemsländernas skatteverk.

– Vi vill att Europa blir en föregångare i öppenhet, sade Dombrovskis.

Det andra är en ”handlingsplan för rättvisare och effektivare system med företagsskatter i EU” som ska lanseras innan sommaren. Den ledande principen ska vara att företags vinster ska beskattas i det land de görs.

Redan 2011 presenterade den dåvarande EU-kommissionen liknande förslag. Men motstånd från vissa medlemsländer i ministerrådet – skattefrågor i EU kräver att alla är överens – har gjort att ”diskussionerna inte alls rört sig framåt”, enligt Valdis Dombrovskis.

EU-kommissionen ska arbeta tillsammans med länderna i den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD och G20-länderna för att täppa till så många skatteflyktshål som möjligt.