Europaparlamentariker Gunnar Hökmark (M) presenterade på fredagen ett förslag på hur ekonomiska risker i europeiska storbanker ska hanteras.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Hökmark vill hindra delning av storbanker

Att tvinga fram en delning av storbanker skulle minska investeringarna i EU, säger Europaparlamentariker Gunnar Hökmark (M). På fredagen presenterade han ett lagförslag om hur banker ska hanteras för att minska risken för en ny finanskris i EU.

I nästa vecka lägger den moderata europaparlamentarikern Gunnar Hökmark tillika parlamentets rapportör och förhandlare fram det som kan bli det sista i en serie lagförslag för att förhindra framtida bankkriser.  

Europaparlamentets ekonomiutskott ska då börja sin behandling av EU-kommissionens förslag om att dela stora banker för att förhindra nya bankkriser. Men Gunnar Hökmark underkänner resonemanget att storleken skulle ha en negativ betydelse och har därför ett annat förslag. I stället föreslår han att varje bank ska bedömas ut i från den risk den tar när det gäller utlåning eller i handel med olika värdepapper.

Idén om delade banker kommer från den så kallade Liikanenrapporten som vill tvinga bankerna att dela upp sin verksamhet, där traditionell in- och utlåning hålls skild från riskfylld spekulation med värdepapper och dylikt. På det sättet ska banken hindras från att använda småspararnas pengar för mer våghalsiga finansaffärer.

— I stället för att gå på struktur ska man gå på risk, sade Gunnar Hökmark på fredagen när han presenterade sin rapport för journalister i Stockholm.

Han menar att det är viktigt att storbanker kontrolleras och analyseras löpande. När finansmyndigheten i ett EU-land gör en riskanalys kan den säga att en bank har en verksamhet som är så pass riskfylld att den måste höja sin kapitaltäckning, eller minska den riskfyllda verksamheten eller i slutändan kräva att den riskfyllda verksamheten helt separeras från banken i övrigt.

Vad skulle hända om EU-kommissionens förslag skulle få majoritet och tvinga de svenska och andra storbanker dela upp sina verksamheter?

– Det skulle i slutändan leda till större svårigheter och kostnader för små- och medelstora företag att få kredit, sade Gunnar Hökmark och betonade handel med värdepapper är ett sätt för bankerna att sprida sitt risktagande när de lånar ut pengar till företag.

I april ska Europaparlament rösta om förslaget. Därefter ska Hökmark leda parlamentets förhandlingar med EU-ländernas regeringar för att få fram ett kompromissförslag.

– Jag bedömer att det finns en majoritet för min inriktning i Europaparlamentet, sade Gunnar Hökmark som räknar med stöd från flera EU-länder, där ibland den röd-gröna svenska regeringen.