Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-domstolen: statspapperköp i princip okej

I ett preliminärt utlåtande ger EU-domstolen grönt ljus till Europeiska centralbankens program för stödköp av statsobligationer, men ålägger ECB att rättfärdiga sitt beslut om programmet skulle tas i bruk.

Under hösten 2012 meddelade Europeiska centralbanken, ECB, att man avsåg stödköpa statsobligationer på andrahandsmarknade för att få ned de höga räntor som vissa krisande euroländer tvingades betala för att låna pengar inom det så kallade OMT-programmet.

Men den tyska författningsdomstolen skickade i början av februari in en fråga till EU-domstolen för att få veta huruvida programmet är förenlighet med EU-lag. 

Författningsdomstolen menade att programmet kan innebära att euroländernas suveränitet inkräktas och att det strider mot EU-regeln om att centralbanken inte får finansiera budgetunderskott.

Onsdagens preliminära utlåtande från EU-domstolens generaladvokat Pedro Cruz Villalón säger att OMT-programmet "i princip" är kompatibelt med EU-lag förutsatt att vissa villkor uppfylls. Om programmet ska användas, vilket det hittills aldrig gjort, måste ECB enligt utlåtandet ”avstå från all direkt inblandning i det ekonomiska stödprogrammet som gäller för den berörda staten”.

ECB måste även tydligt klargöra och motivera i det fall programmet tas i bruk och rättfärdiga åtgärden.

Löftet från ECB innebar att centralbanken lovar att köpa ett obegränsat antal statsobligationer från euroländer som redan fick krislån från någon av EU:s krisfonder. Löftet, som gavs under sensommaren 2012, fick finansmarknaden att lugna sig och räntorna på statsobligationer att sjunka till hållbara nivåer.

Deta är första gången som den tyska författningsdomstolen bett EU-domstolen om ett utlåtande i en fråga. Ett slutligt utlåtande från EU-domstolen väntas inom ett halvår.