Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar minst negativa till EU-invandring

Sverige är det enda av sju europeiska länder där fler anser att invandrare från andra EU-länder på det stora hela är bra än tvärtom.

Sverige står ut när befolkningen i sju europeiska länder tillfrågades hur de ser på invandring, enligt en opinionsundersökning från YouGov. Det är det enda landet där en större andel av de tillfrågade anser att EU-migranter har en positiv effekt på landet än negativ.  

De tillfrågade svenskarna vill dessutom ställa mindre krav på EU-migranter än de i de övriga sex länderna.

Annons

Mest kritiska till EU-migrationens effekt är fransmännen.

Undersökningen visar dock att det finns ett stort stöd för att tuffare regler för personer som flyttar inom unionen. Bland annat vill en majoritet i alla sju länder att EU-migranter ska behöva bo i det nya landet minst ett år innan de kan få olika bidrag från värdlandets trygghetssystem. De vill även att migranterna ska ha ett jobb och kunna försörja sig för att de ska få flytta till ett annat EU-land.

Den största fördelen med EU-migration anser de tillfrågade vara att folk kan flytta och jobba där det finns ett underskott på högkvalificerad arbetskraft. Den största nackdelen ansåg de vara att ”folk kommer hit och gör anspråk på förmåner för sig och sina familjer”.