Hoppa till artikelns andra spalt.

Större insyn i ECB

Från och med nästa år ska Europeiska centralbanken publicera övergripande redogörelser från sina möten men inte hur enskilda ledamöter röstar.

Det meddelade ECB på torsdagen.

”Syftet är att presentera motiveringen bakom de penningpolitiska besluten och göra det möjligt för allmänheten att förbättra sina insikter om hur ECB-rådet bedömer ekonomin och om de åtgärder det vidtar i ljuset av de förhållanden som råder” heter det i ett uttalande från centralbanken.

Redogörelserna kommer att innehålla en översikt över utvecklingen på finansmarknaden och ekonomin samt en sammanfattning av diskussionerna kring ledamöternas syn på läget och vad ECB bör göra. Dock kommer detta inte att knytas till enskilda medlemmar, inte heller redovisas hur de röstar. Till skillnad från andra centralbanken är det relativt ovanligt att ECB-rådet röstar i olika frågor utan man eftersträvar enhällighet.

Redogörelserna offentliggörs fyra veckor efter varje möte. Näste möte för centralbankens råd är 22 januari för att bestämma styrräntan och andra penningpolitiska åtgärder.

Många andra centralbanker publiceras redan sina protokoll och hur varje ledamot röstar, bland annat svenska Riksbanken och den amerikanska centralbanken FED.

Från och med nästa år äger bankens sammanträden rum var sjätte vecka istället för som nu en gång i månaden.