Annons

Statsminister Stefan Löfven (S) fick inte sin vilja igenom under torsdagens rekordkorta EU-toppmöte.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Löfvens hårdare Rysslandskritik ogillades av toppmötet

EU-ländernas ledare ger tummen upp till Junckers investeringsplan men vill inte lova några pengar. Men Stefan Löfvens krav att skärpa kritiken mot Ryssland föll för döva öron.

Årets sista EU-toppmöte blev även det kortaste och minst kontroversiella. Stats- och regeringscheferna var i stora drag överens om det mest som diskuterades.

De ställde sig bakom Junckers investeringsplan och stakade ut en färdplan. Den 16 januari ska kommissionen lägga ett skarpt förslag.

–Ledarna vill att fonden ska vara på plats i juni nästa år, sade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk efter mötet.

Dock diskuterades inte var eller i vilka typer av projekt som investeringar ska göras, inget medlemsland kunde under torsdagens möte lova några pengar till investeringsfonden som kommissionen ska kunna samla minst 315 miljarder euro.

– Det var ingen givarkonferens i kväll, det var tydligt, sade Tusk.

Kommissionen vill att de eventuella bidrag som medlemsländerna lägger i fonden inte ska räknas med när den granskar deras statsfinanser, något som stöddes av bland annat den italienske socialdemokratiske premiärministern Matteo Renzi. Men Tysklands kristdemokratiska förbundskansler Angela Merkel och statsminister Stefan Löfven (S) var emot detta. Man ska komma tillbaka till frågan i nästa år.

Annons

Stats- och regeringscheferna var även överens om att hålla kvar sanktionerna mot Ryssland och är beredda att ”ta ytterligare steg om det blir nödvändigt”.

– Sanktioner är inget mål i sig och utfärdas av vissa anledningar och när det är nödvändigt och de kan bara upphävas om dessa anledningar inte längre finns, sade Angela Merkel.

Stefan Löfven fick dock inte sin vilja igenom att ha skarpare skrivningar i de slutsatser om ledarna enades om.

– Jag hade gärna velat se en tydligare skrivning om Rysslands ansvar om händelserna i de östra delarna av Ukraina, sade Löfven efter mötet.

Vid EU-toppmötet i mars, då några av sanktionerna löper ut, ska frågan åter diskuteras.

EU-ledarna uppmanade EU-kommissionen att lägga fram ett förslag på en energiunion till toppmötet i mars och ett meddelade om den digitala inre marknaden och uppmanade även EU-parlamentet och ministerrådet att skynda på med lagstiftningen inom detta område.

Senast till junitoppmötet ska de fyra EU-ordförandena för rådet, kommissionen, Europeiska centralbanken och eurogruppen ta fram en ny plan på hur valutasamarbetet ska fördjupas. Medlemsländerna ska vara ”tätt involverade i förberedelserna”.

Man vill även att frihandelsavtalet mellan EU och USA ska vara färdigförhandlat i slutet av nästa år.