Hoppa till artikelns andra spalt.

Ingen deal om finansskatt

Oenigheten bland finansministrarna från elva EU-länder som vill införa en skatt på finansiella transaktioner är för stor.

Finansministrarna från de elva länderna skulle på tisdagen försöka enas om huvudlinjerna i hur en sådan skatt ska se ut men meningsskiljaktigheterna var för stora för en överenskommelse. Det innebär att det blir svårt för finansskatten att börja gälla 2016 som tidigare var planerat.