Hoppa till artikelns andra spalt.

Gemensam valuta med pengabekymmer

Även om euroländerna har en gemensam valuta har de ingen gemensam marknad för pengar. Det skapar underskott av pengar i en del av valutaunionen och överskott i en annan.

Trots att bankräntorna varierar stort mellan euroländer är det svårt för sparare att dra nytta av skillnaderna mellan länderna.

En sammanställning från Europeiska centralbanken visar bankernas insättningsränta på korta löptider i genomsnitt varierar mellan 0,3 procent i Luxemburg och Lettland till 2,6 procent i Cypern, rapporterar den brittiska affärstidningen Financial Times på måndagen.

Medlemsländernas olika bankregler samt språkbarriärer försvårar dock för enskilda att flytta sina sparpengar till de banker som för tillfället har högst ränta. Detta är inte bara ett problem för sparare utan även banker i mer turbulenta euroländer går miste om kapital vilket begränsar dess utlåning till exempelvis företag och investeringar.

– Det finns stora handelshinder och det skapar problem eftersom det finns delar av [eurozonen] där det är för lite sparande och delar där det finns för mycket, sade Mark Wahrenburg, professor vid Frankfurts Goethe-universitetet till tidningen.

.