Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-jättar kräver lag mot skattefusk

Tyskland, Frankrike och Italien uppmanar EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag om att förbjuda ”aggressiv skatteplanering”.

De tre ländernas finansministrar vill även att lagen ska täppa till kryphål i nuvarande lagar som företag och vissa medlemsländer använder för att sänka deras skatter, rapporterar Financial Times.

För en månad sedan uppdagades att Luxemburg genom fördelaktiga skatteavtal sett till att en rad internationella bolag kunde sänka sina skattekostnader till nästan noll.