Hoppa till artikelns andra spalt.

Anti-TTIP-petition når en miljon

En miljon EU-medborgare har skrivit under protestlista mot det kommande handelsavtalet mellan EU och USA.

Stop TTIP nådde på torsdagen de en miljon underskrifterna som krävs för att åstadkomma ett så kallat medborgarinitiativ i EU. De vill att EU-kommissionen ska uppmana medlemsländerna att dra tillbaka förhandlingsmandaten eftersom de ser en stor fara om handelsavtalet kommer på plats.

Annons

Gruppen bakom Stop TTIP begärde i juli att få sin petition godkänd som ett medborgarinitiativ men EU-kommissionen avslog i september deras ansökan med motiveringen att ”initiativförslaget uppenbart faller utanför kommissionens befogenhet”. Men gruppen började ändå samla in underskrifter och har även tagit EU-kommissionens avslagsbeslut till EU-domstolen.

Flest underskrifter har kommit från Tyskland och Storbritannien.