Den tyska förbundskanslern Angela Merkel och den ryske presidenten Vladimir Putin. Arkivbild.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Allt frostigare mellan Berlin och Moskva

Den tyska förbundskanslern tar åter bladet från munnen och höjer tonen gentemot Ryssland ytterligare. Rysslandsexperten Jakub Święcicki menar att Merkel nu insett att det inte får att för samtal med Putin på normala villkor.

I en sällsynt intervju med tyska die Welt am Sonntag anklagar den tyska förbundskanslern Angela Merkel Ryssland för att blanda sig i flera östeuropeiska länders angelägenheter.

– Ryssland vållar [Moldavien, Georgien och Ukraina] svårigheter, sade Merkel.

De tre länderna ingår i EU:s så kallade östliga partnerskap och har skrivit avtal med unionen om fördjupat samarbete.

– Vi ser dessutom att Ryssland försöker skapa ekonomiska och politiska beroenden i några länder på västra Balkan.

Den tyska förbundskanslerns tidigare relativt milda ton gentemot Ryssland skärptes efter ett fyratimmarsmöte med den ryske presidenten Vladimir Putin i mitten av november.

– [Rysslands kränkning av Ukrainas suveränitet] får inte ske utan konsekvenser, sade Angela Merkel som upprepade tidigare försäkringar om att Natoförpliktelsen att hjälpa medlemsländer som Estland, Lettland och Litauen, vid eventuella anfall fortfarande gäller.

Jakub Święcicki, Rysslandsexpert vid Utrikespolitiska institutet, menar att Merkel nu insett att det inte får att för samtal med Putin på normala villkor.

– Hon har kommit till slutsatsen att han kommer att destabilisera Europa och att det inte lönar sig att föra samtal med honom, säger Święcicki och tillägger att det gör det svårare att lösa upp knuten mellan EU och Ryssland, säger Jakub Święcicki till Europaportalen.

– Det bådar inte gått för en diplomatisk lösning av konflikten.

Jakub Święcicki menar att den tidigare idén om att närmare samarbete – handel och finanser – mellan Ryssland och Tyskland skulle vara vägen fram inte längre håller.

– Nu tror jag att Putin måste backa vilket han redan gör, säger Jakub Święcicki och pekar på att den ryske presidenten i förra veckan beslutade att lägga ned bygget med gasledningen South Stream, ett bygge som stött på stort motstånd i många EU-länder.

Istället menar han att den ryska medelklassen kommer att dra slutsatsen att Putins politik är till skada för deras intressen. I dag åtnjuter presidenten ett mycket stort stöd bland ryssarna men Jakub Święcicki tror att det snabbt kan komma att ändra sig.

– Margaret Thatcher hade också ganska stort stöd för sin Falklandspolitik och jag tror att Putin också har stöd för Krimpolitiken av samma skäl, patriotiska stämningar som gör sig gällande och som inte är så varaktiga, säger Jakub Święcicki.

Även Vladimir Putin har trappat upp ordkriget. I förra veckan jämförde han väst med Hitler och att väst alltid försökt trycka tillbaka Ryssland när det vuxit sig för starkt.