Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige räknar med pengar från Junckerplanen

Junckers stora investeringsplan som beräknas till 2,9 biljoner kronor kan även bli aktuell för Sverige när väl planen konkretiserats.

När Europaportalen frågar näringsministern, några dagar efter att EU-kommissionens ordförande Jean-Paul Juncker presenterat sin stora investeringsplan, om det är realistisk att EU får ihop 2,9 biljoner kronor som förslaget är tänkt ler ministern och dröjer med svaret.

– Det är klart att detta är en ambitiös plan från Junckers sida att attrahera mycket privat kapital. Sedan kan man säga att dessa planer betyder mer för länder som har svårt att få lån medan Sverige inte har problem med att låna pengar, sade närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) på fredagen

Räknar du med pengar för svensk del?

– Om man gör en stor investeringsplan för Europa på över 300 miljarder euro då är det klart att Sverige måste kunna ta del av de investeringarna också. Det vore ju konstigt annars.

Mikael Damberg menade dock att Junckers investeringsplan fortfarande befinner sig i ett tidigt skede för att veta vilka investeringsprojekt som kan bli aktuella.

– Nu blir det nog en dragkamp om hur de här [investeringsområdena]: var kommer tonvikten att ligga och vilka projekt kommer att pekas ut av kommissionen, sade Mikael Damberg och tillade att forskning och utveckling samt klimat är intressanta investeringsområden för Sverige.

Senast i sommar väntas investeringsplanen kunna antas av Europaparlamentet och ministerrådet.