Hoppa till artikelns andra spalt.

Storbanker använder inte engelska

Juridisk oro och dåliga språkkunskaper får banker att inte korrespondera på engelska med Europeiska centralbanken efter att de tar över banktillsynen.

Trots att engelska är det helt dominerande språket i finansvärlden och trots att Europeiska centralbanken, ECB, haft det som sitt arbetsspråk sedan starten vill flera nationella banker bara använda sitt eget modersmål mot ECB.

Närmare var fjärde storbank i euroländerna, bland dem flera tyska banker, kommer att korrespondera med ECB enbart på sitt nationella språk.  

En tysk bankanställd sade till The Wall Street Journal att beslutet att kommunicera på tyska med ECB var juridiskt för att vara helt säker på att termer och begrepp användes korrekt. Dessutom skulle eventuella fel i översättningen inte bli den enskilda bankens fel utan ECB:s. På en fransk storbank hänvisar de enligt tidningen direkt till bristande engelskakunskaper.

ECB är en institution inom EU och måste som sådan acceptera de 24 olika språk som har officiell status i unionen.

I morgon tisdag tar Europeiska centralbanken över som övervakningsorgan av de 130 största bankerna i euroländerna samt indirekt ett stort antal mindre banker som främst övervakas nationellt. Förändringen ingår i den centralisering av bankkontrollen som EU-ländernas regeringar och Europaparlamentet beslutat för att bättre parera framtida bankkriser.