Annons

Eskil Erlandsson (C), vice ordförande i EU-nämnden, Ulrika Karlsson (M), ledamot, Maria Weimer (FP), ledamot och Désirée Pethrus (KD), ledamot i EU-nämnden.

Bild: Riksdagen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Regeringen bortprioriterar kunskapsbaserad EU-politik

Till skillnad från regeringen vill alliansen behålla anslagen till Sieps och EU-information. Ska de kommande 20 åren i EU bli lika framgångsrika för Sverige som de hittillsvarande måste vår kunskap om EU hållas på en hög nivå. Det skriver alliansens ledamöter i riksdagens EU-nämnd: Eskil Erlandsson (C), vice ordförande, Ulrika Karlsson (M), Maria Weimer (FP) och Désirée Pethrus (KD).

I dag är det 20 år sedan svenska folket röstade ja till EU-medlemskap. Medlemskapet har inneburit stora förbättringar för Sverige som land och för de svenska medborgarna. Om de nästkommande 20 åren ska kunna leda till en lika god utveckling krävs det att EU och framför allt medlemsstaterna genomför tillväxtreformer, som inte minst den ekonomiska krisen visat behovet av. I reformarbetet är en kunskapsbaserad politik centralt.

Det är därför olyckligt att den rödgröna regeringen i sitt budgetförslag för 2015 föreslår en neddragning på budgetposten ”Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps) och EU-information”.

Sveriges utrikeshandel har sedan EU-inträdet vuxit snabbare än vad någon kunde förutspå. Den ökade handeln har lett till en mer specialiserad produktion, vilket har förstärkt vår konkurrenskraft. Reallönerna har sedan 1995 ökat med 44 procent. Livsmedelspriserna har sjunkit. Vi kan resa fritt inom EU. Men framför allt har EU-medlemskapet knutit oss till en gemenskap som tagit Europa bort från krig och förtryckt.

EU-samarbetet har dock kantats av många utmaningar, ett nutida exempel är 26 miljoner arbetslösa inom EU. Skulden för detta bär främst medlemsstaterna. Protektionism står fortfarande i vägen för en verklig inre marknad vad gäller tjänstehandel och digitala produkter. Skatterna är alltjämt för höga och byråkratin är snårig. Behovet av reformer även på EU-nivån är tydligt. Ett exempel är den fortsatt ineffektiva sammanhållningspolitiken.

I arbetet för en mer kunskapsbaserad Europapolitik spelar Sieps en viktig roll. Myndigheten tar fram forskning, analyser och annat underlag som rör utvecklingen inom EU och gör detta tillgängligt för beslutsfattare, media och gymnasielärare.

Det låga valdeltagandet i Europaparlamentsvalen ser vi som ett symptom på bristen av aktiv Europapolitisk debatt i Sverige. EU:s politiska system kan vara svårförstått, särskilt då modellen är olik den svenska. Vi stödjer det viktiga arbete Sieps gör för att göra EU-politiken mer tillgänglig och gripbar i Sverige. I Alliansens gemensamma budgetmotion skjuter vi därför till de tre miljoner som den rödgröna regeringen vill ta från budgetposten ”Sieps och EU-information”.

I stället för att bortprioritera kunskapskällor som Sieps borde den rödgröna regeringen ta till sig av dess kunskap och råd i det viktiga arbetet för att få Europa åter på fötter.

Eskil Erlandsson (C), vice ordförande i EU-nämnden
Ulrika Karlsson (M), riksdagsledamot i EU-nämnden
Maria Weimer (FP), riksdagsledamot i EU-nämnden
Désirée Pethrus (KD), riksdagsledamot i EU-nämnden