EU har sedan tidigare avtal om att byta passageraruppgifter med USA och Australien. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Parlamentet ställer flygavtal – kräver EU-dom

EU-parlamentet vill att EU-domstolen utreder huruvida en lag om utbyte av passageraruppgifter med Kanada är förenlig med grundläggande rättigheter.

Det handlar om ett EU-avtal med Kanada om att dela uppgifter om flygpassagerare, PNR, i syfte att komma åt terrorister och grova brottslingar. Det var den liberala Alde-gruppen som föreslog att EU-domstolen ska undersöka huruvida avtalet är förenligt med EU-lag innan parlamentet röstar om det.

– Alde vill ha rättslig visshet för EU-medborgare och flygbolag inte bara när det gäller Kanadaavtalet utan även som en måttstock för framtida avtal med andra länder som inbegriper massinsamling av europeiska medborgares personuppgifter, sade den nederländska liberala EU-parlamentarikern Sophie in ’t Veld som ansvarar för frågan.

Tisdagens omröstning slutade med 383 för och 271 mot medan 47 avstod. Förutom Alde ställde sig ledamöter från socialdemokratiska S&D, gröna gruppen och vänstergruppen GUE/NGL bakom förslaget. Ledamöter från kristdemokratiska EPP och konservativa ECR röstade emot.

PNR-avtalet med Kanada undertecknades av EU:s ministerråd och Kanada i juni i år men EU-parlamentet måste ge det sitt godkännande innan det kan börja gälla.

I april underkände EU-domstolen det så kallade datalagringsdirektivet, som också går ut på att spara personuppgifter för brottsbekämpning, med motiveringen att det inte är förenligt med grundläggande fri- och rättigheter och är ett allvarligt intrång i privatlivet.