Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) intervjuas utanför EU-nämndens lokaler i riksdagen.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kulturministern: Jag är en mycket stor EU-vän

Det är viktigt att betona mångfalden inom kulturen säger Alice Bah Kuhnke inför mötet med sina europeiska kollegor.

I dag tisdag träffar Sveriges kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) sina EU-kollegor i Bryssel för första gången. På dagordningen står bland annat en arbetsplan för kulturen som rymmer medlemsländernas prioriteringar för de närmaste fyra åren. Men också den audiovisuella industrins möjlighet för att skapa jobb och tillväxt ska diskuteras.

– Jag tycker att alla frågorna [i arbetsplanen] är viktiga. Men kulturarv och digitaliseringsfrågor är väldigt viktiga frågor, sade Alice Bah Kuhnke till Europaportalen efter fredagsmötet i riksdagens EU-nämnd som fastställt hennes förhandlingsmandat.

Kulturministern deklarerade sig som ”en mycket stor EU-vän” och sade hon och hennes kollegor ser vikten av ett Europa som håller samman och där spelar kulturen en stor roll. I folkomröstningarna om EU-medlemskap och EMU 1994 och 2003 röstade Alice Bah Kuhnke ja.

Arbetsplanerna är vida och EU-lagstiftningen på kulturområdet är vag eftersom det är medlemsstaterna själva som bestämmer kulturpolitiken. Det hindrar inte att EU-länderna har vissa gemensamma och frivilliga mål för kulturpolitiken.

Har vi ett gemensamt kulturarv i Europa?

– Ja, det får man se det som. Det finns ju kulturarv i alla våra länder och jag som en vän av Europa ser ju att det också är mitt kulturarv det som finns i Tyskland eller Frankrike.

Vad är det som kännetecknar det europeiska kulturarvet?

– Det är en svår fråga. Men jag tror att det viktiga där är att betona mångfalden. Det är också den hållning som Sverige har: att det ska finnas en mångfald i de olika kulturella uttryckssätten och vi inte ska sträva efter att likforma den eller få in den i några stöpta kanaler.

Flera av prioriteringarna från innevarande arbetsplan kommer att flyttas över till den nya planen. En övergripande fråga är hur tillgängligheten till kulturarvet ska öka, inte minst med hjälp av digitalisering. Ett exempel i sammanhanget är den EU-finansierade sajten europeana.eu. som kan liknas vid en europeisk kulturell minnesbank.

I förslaget efterlyser man synergieffekter och ekonomisk tillväxt genom att exempelvis koppla ihop kulturarv med turistsektorn, gärna med ett lokalt deltagande där människor tar frivilligt ansvar för kulturarvet man har i sin närhet.

Det pratas i underlagen inför kulturministermötet om den audiovisuella branschens möjlighet att skapa jobb och tillväxt, vad betyder det?

– Det betyder att det finns mängder av kreativa näringar inom kulturområdena. Ju bättre vi blir på att skapa förutsättningar för audiovisuella tjänster desto mer möjligheter finns det också för innovation och för människor att sysselsätta sig i de branscher som berörs.

Hur många jobb tror du att det rör sig om?

– Det har jag ingen aning om, det får du fråga arbetsmarknadsministern.

– Jag vet inte exakt hur många olika arbetstillfällen det skulle bli. Men det finns mängder av människor som arbetar inom de branscher som berörs [filmbranschen, appbranschen och datorbranschen] och jag är också övertygad om att det kan bli fler, sade Alice Bah Kuhnke.