Cecilia Malmström är sedan första november EU:s handelskommissionär. Arkivbild.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionär Malmström angriper hemlighetsfulla handelsdomstolar

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström garanterar att inga miljö- och konsumentskydd kommer att försämras med frihandelsavtalet med USA. Samtidigt menar hon att de skiljedomstolar som löser tvister mellan stater och investerare fungerar dåligt i dag.

Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström har fått en tung start på sitt jobb som ansvarig för frihandelsavtalet med USA.

Opinionen mot handelsavtalet, speciellt det omdebatterade investerarskyddet ISDS, ökar och kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Cecilia Malmström har till synes olika åsikter i frågan om ISDS:s vara eller icke vara.

Det kanske största motståndet finns i Tyskland där både det socialdemokratiska koalitionspartiet och en del av medborgarna hyser oro för både ISDS och för att handelsavtalet ska sänka de europeiska standarderna som man menar är högre än de amerikanska.

Men handelskommissionär Cecilia Malmström försöker lugna oron.

– Vi kommer naturligtvis att sträva efter de bästa lösningarna. [USA] kommer att behöva anpassa sig lite och vi kommer att behöva anpassa oss lite men vi kommer inte att sänka några standarder i Europa när det gäller miljö- och konsumentskydd. Det är en garanti, sade Cecilia Malmström i en intervju på måndagskvällen med tyska tv ZDF.

Hon försvarade behovet av de skiljedomstolar som löser eventuella tvister mellan investerare och stat inom ISDS-klausulen. Men hon tillade att de måste reformeras.

– Ja, [vi behöver dem]. Dessa domstolar har funnits sedan 50-talet och de är till för att skydda företags investeringar vid konflikter. Men de fungerar inte så bra i dag, det håller jag med er om. Vi måste reformera dem dramatiskt och se till att de blir mycket mer transparenta, att det inte förekommer missbruk, att vi verkligen begränsar omfattningen så att de bara används i yttersta nödfall, sade Cecilia Malmström som tillade att samtal förs med amerikanerna och även Kanada som EU nyligen förhandlat klart ett frihandelsavtal med.

Annons

För närvarande analyserar EU-kommissionen de runt 150 000 svar som inkom efter att man utlyst ett så kallat offentligt samråd med intresserade EU-medborgare och organisationer om ISDS.

– I början av nästa år kommer vi att föreslå ett bättre sätt att hantera dessa domstolar och göra dem mer europeiska och mer transparenta, sade Cecilia Malmström som underströk att kommissionen inte har något att dölja trots kritik om att förhandlingar förs bakom lykta dörrar och få personer får tillgång till dokumenten.

– Vi måste göra det tydligt: det finns här inga hemligheter, absolut inget att dölja. Vi kan med säkerhet förbättra öppenheten för allmänheten och politiker, sade Cecilia Malmström.

Tidigare på dagen hade handelskommissionären träffat den tyske ekonomiministern tillika socialdemokratiske partiledaren Sigmar Gabriel som är motståndare till ISDS. Men ministern medgav dock att klausulen inte går att plocka ur EU:s handelsavtal med Kanada, CETA.

– Det är inte möjligt att ta bort skiljelösningsmekanismen ur CETA. Vi agerar i ett europeiskt sammanhang och måste lyssna till andra länders åsikter, sade Sigmar Gabriel.

Även Malmström menade att en omfattande omförhandling av avtalet bli svårt.

– Det kan bara göras mindre förtydliganden och justeringar [av ISDS-klausulen], sade Cecilia Malmström.

På måndagen tog en grupp på 290 organisationer som kallar sig ”Stop TTIP” frågan om frihandelsavtalen till EU-domstolen. De hade tidigare samlat in underskrifter till ett så kallat medborgarinitiativ där man uppmanade EU-kommissionen att i sin tur uppmana medlemsländerna att dra tillbaka förhandlingsmandatet för frihandelsavtalen med USA och Kanada.

Gruppen fick dock avslag på medborgarinitiativet med motiveringen att ”initiativförslaget uppenbart faller utanför kommissionens befogenhet”. Nu vill det att EU-domstolen prövar kommissionens beslut.