Hoppa till artikelns andra spalt.

Malmström: Sex EU-länder skämmer ut sig

I ett frankt uttalande om obefintlig solidaritet mellan EU-länder när det gäller att ta emot flyktingar menar kommissionär Cecilia Malmström att sex länder borde kunna göra mycket mer.

Inför årsdagen av flyktingkatastrofen utanför den italienska ön Lampedusa då fler än 360 flyktingar omkom kritiserade Cecilia Malmström på torsdagen sex EU-länder. Utan att namnge dem anger hon att de sex länderna tillsammans förra året beviljade asyl för färre än 250 personer.

Dessa länder skulle lätt kunna bättra sig genom att acceptera kvotflyktingar via FN, men trots våra påtryckningar så vägrar de, i stort sett. Detta är skamligt, säger Cecilia Malmström.

De sex länderna som avses är Estland (10) Kroatien (25), Lettland (35), Litauen (60), Slovenien (40) och Slovakien (75). Siffrorna inom parentes anger hur många flyktingar som beviljades asyl under 2013.

Sett till befolkningsmängden beviljar Kroatien och Estland minst antal asylansökningar i EU: Sex respektive åtta flyktingar per en miljon invånare på ett år. I Sverige, som befinner sig i den andra ändan av skalan, var motsvarande antal 2 762 asylflyktingar. Allra flest asylflyktingar per invånare tar Malta emot: 3821 flyktingar per en miljon invånare på ett år.